NIEUW: NES

Het zoeken naar een geschikte plek en persoon om te werken aan persoonlijke issues of meer relationeel gerichte dynamieken is meestal een hele klus. Therapieland is een gebied op zich, waar de ontwikkelingen zeker de laatste jaren niet stilstaan.

De therapie van vandaag

De therapie van vandaag houdt zich in eerste instantie voornamelijk bezig met gisteren. Bewust of onbewust ontkende ervaringen in het verleden tonen zich vandaag de dag. Deze ontkende ervaringen laten zich zien via je lichaam in de vorm van verkramping en verstarring, via je gevoel door onrust, stress, stagnatie, vermoeidheid en een algeheel gevoel van niet in balans zijn, in je emoties door te blijven hangen in kwaadheid, angst en verdriet en via je mind als verwarring, onjuist getrokken conclusies, diepgewortelde overtuigingen en je gedachtenpatronen, star of juist niet te vangen.

De therapie van vandaag brengt helderheid in zowel deze innerlijke als uiterlijke dynamieken. Dat leidt niet alleen tot eerlijkere en oprechtere relaties, maar ook tot meer energie, openheid en “zin hebben in”.

…leidt naar de therapie van morgen

De therapie van morgen houdt zich voornamelijk bezig met vandaag, met Dit Moment. Om hier te komen dienen we eerst meer schoon schip te maken met het verleden. Vandaaruit onderzoek je meer in het moment zelf de functies van je brein en autonoom zenuwstelsel.

Het volwassen maken van het brein, zonder te blijven hangen in de verhalen over het verleden, maakt dat we een veel breder perspectief krijgen over zowel onze binnenwereld als buitenwereld. Dat houdt automatisch in dat we makkelijker met elkaar omgaan en meer tevreden zijn over onszelf.


Hans Koster

Ervaringsgerichte therapie is iets wat me op het lijf geschreven staat. Iedere dag opnieuw de moed hebben om met een frisse blik te kijken wat er gebeurt in body, mind en bodymind is iets waar ik nooit genoeg van kan krijgen.  Het is niet alleen interessant, ik vond en vind dat processen begrepen dienen te worden via het lichaam.  Ons lichaam is het instrument waarmee we voelen wat er in het huidige moment speelt. Hier niet aan voorbijgaan, maar werkelijk telkens weer, misschien voor de duizendste keer, voelen wat er speelt, dit toelaten in het bewustzijn en hier op kunnen reflecteren, maakt dat wat vastzit weer in beweging kan komen. Binnen de ruimte die ontstaat, kan deze beweging groeien naar een eigen beweging, los van alles wat je geleerd hebt, los van een concept, met een innerlijk weten, dat gebaseerd is op het niet-weten. Dat geeft een gevoel van avontuur en verbondenheid. Een soort weten wat je wilt, zonder dat je hoeft te weten waar het naar toe gaat. Het is mijn inziens de enige manier onze ontwikkeling werkelijk te belichamen,  waarbij de capaciteit ontstaat van delen in het verschil, vormgeven en groei.

Al meer dan 20 jaar hou ik me hier zowel persoonlijk als professioneel intensief mee bezig. Door de jaren heen heb ik natuurlijk veel gezien en geleerd op het gebied van bewustzijnsontwikkeling. Wat me vooral duidelijk is geworden, dat iedere situatie nieuw is, ook binnen het therapeutisch proces. Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest vele wegen te bewandelen, vele mechanismes te onderzoeken en doorgronden, soms met behoorlijke omzwervingen! De weg die ik nu bewandel heeft zich op therapeutisch vlak  inmiddels toegespitst op die methodes die het ik het meest effectief vind en ook daar staat de ontwikkeling niet stil! Daarnaast hou ik van schrijven en je vind op deze site dus naast alle praktische zaken die je wilt weten ook veel leesmateriaal over de verschillende werkmethodes en therapieën.

Maar wat er ook allemaal mag zijn op therapeutisch gebied, ik ben er van overtuigd dat de werkelijke heling niet alleen tot stand komt binnen een veilige setting, maar vooral op het terrein tussen jou en mij. Ik streef er daarom altijd naar die sfeer te kunnen creëren waarin dit helingsproces kan plaatsvinden.

Lees verder over Hans Koster