NIEUW: NES

De Sessies

Het intakegesprek

De eerste sessie bestaat altijd uit een intakegesprek. Van cruciaal belang is natuurlijk of het “klikt”: voel je jezelf veilig genoeg en begrepen om bij mij de therapie aan te gaan en herken ik mezelf voldoende in dat waar je tegen aanloopt. Alleen bij voldoende bereidheid het proces aan te gaan, en dat geldt natuurlijk voor beide kanten, heeft de therapie kans van slagen. Wanneer hier overeenstemming in is, kunnen we bepalen waar we naartoe werken binnen de therapie.

Ervaringsgerichte manier van werken

Het woord therapie is daarbij eigenlijk niet meer geheel op zijn plaats. Ik zie mezelf meer als investigator en practioner. De ervaringsgerichte manier van werken binnen de sessies sluit hier op aan. Door ervaringsgericht te werken en naar binnen te gaan, worden de antwoorden of oplossingen die je zoekt bereikbaar via de deur die “voelen” en “bewust worden van rollen” heet.

Het is belangrijk dat je je werk hierin zelf doet, we zijn tenslotte allemaal onafhankelijke researchers, op zoek naar de waarheid, op zoek naar geluk, niemand kan dat voor je doen. Het is mijn taak om een dusdanige sfeer of setting te creëren waarbinnen dit ook kan gebeuren en de juiste vragen te stellen die je verder bewust maken.

Transparant maken van het proces

Daarnaast ben ik een groot voorstander van transparant maken van het proces, zowel ontwikkelingspsychologisch, intrapsychisch als dynamisch. Bodymindtherapy is zowel bottum-up, top-down, dynamisch als meditatief gericht. Met bottum-up wordt bedoeld dat het lichaam, de sensaties binnen het lichaam en de instinctieve reacties als ingang worden genomen om het zenuwstelsel en de levels binnen het brein meer te reguleren.

Met top-down wordt bedoeld dat er een meer cognitieve ingang wordt gezocht of dat de emoties meer bepalend zijn voor de weg naar binnen. Met dynamisch wordt bedoeld dat jouw plek binnen een dynamiek (werk, relaties, familie van herkomst) als uitgangspunt wordt genomen om te zien en voelen welk effect dit heeft of heeft gehad op je gevoels- en denkwereld. Met meditatief wordt bedoeld dat je naar binnen gaat en waarneemt en toelaat wat er is zonder iets te willen veranderen, verbeteren of te fixen.

Het werk binnen de sessies

Hieronder vind je een opsomming wat er tijdens de sessies zoal de revue kan passeren. Eén en ander is natuurlijk afhankelijk van je hulpvraag en van waar je zit met jezelf.

Traumawerk

In hoeverre sta je in contact met je eigen lichaamsgevoel? Relatief overweldigende gebeurtenissen eerder in je leven kunnen er voor gezorgd hebben dat je jezelf hebt moeten afsplitsen om te overleven en (deels) nog steeds in een dissociatieve staat leeft. Het is dan allereerst zaak om weer een positief fundament te creëren, zodat er een plek is waar je kunt “landen” en noodzakelijk ontkende ervaringen weer toe kunt laten op gevoelsnivo of fysiologisch.

Mogelijk ben je wel in staat contact te maken met wat er in je lichaam gebeurt, maar blijf je vastzitten in alsmaar hetzelfde drama of onvermogen. In veel gevallen is het dan zo dat er sprake van overgenomen gevoel of overgenomen trauma. Wanneer je jezelf hier onbewust mee geïdentificeerd hebt, put dat enorm uit, kan er sprake zijn van veel drama en het absorberen van gevoelens van anderen, waardoor je geen contact met je eigen lichaamsgevoel kunt maken.

Ontwikkelingstrauma

In hoeverre heeft je huidige situatie te maken met al eerder ontstane blokkades? Vaak blijkt dat wanneer tijdens de eerste zes levensjaren een bepaalde ontwikkelingsfase niet goed doorlopen is, deze thema’s zich herhalen later in je leven. Tijdens de eerste levensjaren is de rol van de caregivers, vaak de ouders of een van de ouders, van belang om tot een gezonde zelfregulering te komen. Als het hier op een of andere manier spaak is gelopen, blijft je levensgeluk en welbevinden in het volwassen leven vaak afhankelijk van anderen. Door je verhaal van vandaag te linken aan je geschiedenis, ontstaat allereerst inzicht en verbinding. De bedoeling is dan een niet afgemaakte beweging fysiek, energetisch en psychisch alsnog te maken, zodat je ook vandaag verder komt.

Intrapsychisch werk

Enerzijds is het zo dat stagnaties hun oorsprong hebben vanuit een teveel of gebrek aan prikkels van buitenaf, anderzijds is het zo dat patronen die zich in onze binnenwereld bevinden er altijd al geweest zijn en daarmee archetypisch of universeel genoemd kunnen worden. We kunnen daarom op een dag verschillende perspectieven hebben, afhankelijk van in welke wereld je jezelf innerlijk bevindt of door welke bril je op dat moment kijkt.

Het gaat er bij intrapsychisch werk niet zozeer om je point of view te veranderen dan wel jezelf bewust te worden van de dynamiek en structuur van je binnenwereld. Hierdoor ontstaat ruimte, humor en vrijheid. Conflicten “met de ander” lossen op, omdat je ineens in de ander herkent wat in jouzelf leeft.

Dynamisch werk

Welke plek of positie neem je in binnen je relatie, je werk, sociaal? We zijn onbewust gewend de plek die we in het gezin van herkomst hebben of hadden ook in te nemen binnen ons volwassen leven. Vaak is dit een plek waar veel geleerd kan worden, maar rust en kracht geeft het niet. Eerder is deze plek een bron van onrust, conflict, ideeën hoe het wel of niet zou moeten zijn en aanleiding tot een soort onverzettelijkheid je standpunten te herzien. Binnen dynamisch werk is het doel je bewust te maken van je huidige plek en de blinde loyaliteit die daaraan verbonden is om alsnog je eigen en juiste plek in te nemen. Hierdoor vinden er verschuivingen plaats binnen je huidige relaties en kun je alsnog beslissen wel of niet te blijven in daar waar eerder een conflict was.

Wanneer we spreken over conflicten in relaties, kan het zijn dat er een verstrikking zit die zijn oorsprong vindt binnen de driehoek vader-moeder-kind. Door huidige relaties terug te brengen naar deze driehoek, kan de pijn vrijkomen die aan deze driehoek verbonden is en kun je jezelf vanuit de verkregen inzichten vrijer gaan bewegen in huidige relaties.

Blokkades en overtuigingen

Waar zitten je blokkades en kun je ze voelen? Blokkades zijn oude beschermlagen of overlevingsmechanismen, die zich laten zien in verkrampingen, verhardingen, verdichtingen, ademhaling en onjuist getrokken conclusies, waar je in bent gaan geloven. Door dit filter neem je de wereld waar en vanuit deze blokkades communiceren we met elkaar. Dat geeft aanleiding tot verwarring en pijn. Deze blokkade is tevens een vermeend “ik” (ego), dat er alles aan doet om zichzelf in stand te houden.

Het ego is dol op drama en onrust. Jij niet. Door nauwkeurig te kijken naar hoe onze mind functioneert en hoe het correspondeert met ervaren spanning (bodymind), wordt er bewustzijn gecreëerd waarbinnen blokkades kunnen instorten en de weg als vanzelf vrij wordt. Zo ontstaat het intieme veld waarbinnen jij en de ander kunnen zijn, zoals we zijn.

Emoties

Emoties zijn de lijm in onze omgang met de ander en hoewel ze aanleiding kunnen zijn tot ruzie en jezelf onbegrepen voelen, is het niet de bedoeling ze te onderdrukken. Emoties zijn menselijk en het gereedschap om ontstane blokkades op te ruimen. Als emoties geblokkeerd zijn, verworden ze tot iets, wat steeds minder uitnodigt geuit te worden. En als ze dan geuit worden, geven ze in de praktijk zoals gezegd vaak aanleiding tot ruzie, onbegrip, verwijdering etc.

Een e-motie is een beweging naar buiten of weg van iets en daar is niets mis mee. Naar binnen gekeerd werken ze destructief. Een naar binnen gekeerde emotie zorgt daarnaast ook voor ellenlange innerlijke dialogen en maakt je over het algemeen niet helderder en het put uit. Gezonde emoties horen gewoon in ons leven en dus ook binnen de sessies. Het doel is dan ook de “niet gewenste” emotie te uiten, te kijken wat er onder zit en zo te komen tot een natuurlijke balans. Op het moment dat we voldoende containment hebben opgebouwd om in contact te blijven met de sensaties daaronder, is het probleem voorbij en worden gevoelens weer “delicious” in plaats van iets wat onderdrukt moet worden.

Autonomie

In hoeverre ben je autonoom en wat is autonomie eigenlijk? Zodra dit onderwerp aan bod komt, ontkomen we niet aan thema’s als loyaliteit, schuld, schuldgevoel en (valse) schaamte. Hoe werken deze dynamieken dan en wat gebeurt er allemaal in je lichaam als we gevangen zitten in schuld en schaamte. En…wat is nodig om tot autonomie te komen? Allemaal vragen die onderzocht kunnen worden en kunnen leiden tot een verrassend eenvoudig nieuw bestaan. Heerlijk.