NIEUW: NES

Transforming Trauma

Transforming Trauma gaat er van uit dat healing alleen duurzaam kan plaatsvinden wanneer dit voorafgegaan wordt door educatie en processen achteraf helder gemaakt worden middels uitleg en feedback. Wat is er gebeurd en waarom werd er gewerkt zoals er gewerkt werd? Deze drie elementen, educatie, proceswerk en inzichtelijk maken van het proces zijn de drie pijlers waarop Transforming Trauma is gebaseerd. 

Transforming Trauma kijkt op diverse manieren naar trauma en haar ontstaan. Wat is trauma en hoe organiseert het zich in je lichaam en brein? Welke vormen van trauma komen we zoal tegen? Wat is het verschil tussen shocktrauma en ontwikkelingstrauma? Hoe zit het met overgenomen trauma? Is trauma iets wat zich perse organiseert in het lichaam of “zit het ook om ons heen”? In twee cyclussen (los te boeken) maak je kennis met de dynamiek van trauma en leer je jezelf en de ander te benaderen om een zodanige wijze dat trauma zich los kan maken. Dit proces vindt eerder resource-orientated plaats dan dat er op het verhaal van trauma wordt ingegaan. Of te wel: door actief interne hulpbronnen in te schakelen geef je dat wat vastzit zich de gelegenheid zich te openbaren en los te maken.

De cursus bestaat uit somatic meditation afgestemd op het thema van de dag, theorie, demonstratiesessies, uitleg, oefening en nabespreking. Verder vormt  de dag en de cursus zich aan de hand van de inbreng van de deelnemers. Deze inbreng kan zowel procesgericht zijn als vanuit je eigen thematiek. Lesmateriaal wordt vooraf en achteraf ter beschikking gesteld. Het vormen van intervisiegroepjes tussen de cursusdagen door kan een verrijking zijn voor jezelf en de ander, maar is geen verplichting.

Als je meer informatie wil over de cursus of wilt weten welke methodieken worden toegepast, dan ben je welkom telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer 070-355 0 663.

Locatie: Stichting De Ruimte, Witte de Withstraat 27 in Den Haag

Data : najaar 2014

Tijden : 10.15 uur tot 16.45 uur overdag en van 19.15 uur tot 22.30 uur ’s avonds

Kosten : € ntba inclusief lesmateriaal, meditaties, koffie/thee en lunch

De kosten van de cursus kunnen niet vergoed worden via je zorgverzekeraar.