NIEUW: NES

Cranio Sacraal Relaxatie Therapie (CST)

Je hebt geen zin in therapie, maar wel behoefte aan diepe ontspanning en stress-release…

Bij CST wordt er gewerkt met het zenuwstelsel. Dit bestaat uit de hersenen en ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit en het hersenvocht dat tussen deze twee vloeit. Het zenuwstelsel zit opgesloten tussen het Cranium (schedel) en Sacrum (heiligbeen).

Het hersenvocht creëert zijn eigen CS-ritme via een pompsysteem diep binnenin de hersenen. Dit ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf, die overal op het lichaam voelbaar is. Het cranium zet uit, de wervels worden lichtjes van elkaar geduwd en het sacrum roteert naar onderen en vervolgens roteert alles naar binnen. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van ons hersen- en zenuwstelsel. Dit hersen- en zenuwstelsel regelt de werking van alles wat er in je lichaam gebeurt.

Het doel van de sessies

Het doel binnen de sessie is steeds meer ruimte te creëren dan aanwezig is, zodat de persoon zijn maximaal potentieel kan bereiken.

Still Point

Daarnaast komt het regelmatig voor dat je het zogenaamde “Still-Point Potentieel” ervaart. Dit gebeurt wanneer het CS-ritme stilvalt. Op dat moment wordt alle energie teruggetrokken uit de hersenen en naar je “regeneratie-teams” gestuurd. Kort gezegd: tijdens het Still Point stopt de hersenfunctie en dus het denken. Je begeeft je dan in het gebied van No Mind; in deze staat is optimale regeneratie mogelijk. Het is deze meditatieve staat van zijn die Cranio Sacraal zo aantrekkelijk maakt.

Aantal sessies

Als je voor deze vorm van behandeling kiest, is het aan te raden minimaal 3-5 sessies te nemen.

, ,