06 – 51 98 48 20 contact@bodymindtherapy.nl

Feeding your demons

feeding your demons In 2012 kwam ik in contact met Lama Tsultrim Allione. Een van haar werken is “Feeding your Demons”. Een manier om schaduwkanten te integreren in je leven. Ik had al vanuit diverse richtingen schaduwwerk gedaan. Maar niets is zo doeltreffend geweest...