NIEUW: NES

Coaching voor Bedrijfsmedewerkers en Leidinggevenden

Coaching

Ooit gestart als Account Manager Business Travel voor diverse internationale organisaties, maakte ik in 1995 de switch naar het veld van Integrated Psychotherapy. Binnen deze vorm van persoonlijke begeleiding wordt er op verschillende lagen naar een hulpvraag gekeken. Een van de uitgangspunten is dat we altijd functioneren binnen een omgevingsdynamiek, waarin iedereen een plek heeft. Deze plek hoeft niet altijd de meest ideale plek te zijn, maar wordt veelal bepaald door de structuur van een bedrijf of afdeling. Op zo’n plek gebeurt vaak van alles, met ons als persoon en in de relaties met collega’s en klanten. En dat kan leiden tot ongemak, onbegrip en stress. Het kan een moment zijn om te onderzoeken wat er speelt. Binnen Coaching voor Bedrijfsmedewerkers en Leidinggevenden is de dynamiek van waaruit we opereren de invalshoek voor dit onderzoek.

We zouden kunnen zeggen dat we enerzijds, onvermijdelijk, reageren vanuit ons karakter. Ons karakter is niet wat we zijn, maar is ontstaan in de dynamiek met de omgeving, vaak het gezin van herkomst. Daarnaast bewegen we vaak onbewust in onze werkomgeving naar een plek die we kennen: de plek die we hadden binnen het gezin van herkomst. Ook dit is meestal niet de meest ideale plek, maar deze is ontstaan vanuit zowel een poging om het systeem in balans te houden als ook wat genoemd wordt een “karakterologische defensie”. En dat nemen we allemaal mee de werkvloer op.

De verstoringen waar we dus altijd mee te maken krijgen op dit level in het werkveld, creëren binnen de relationele sfeer op het werk doorgaans een vorm van ongemak en stress. En binnen de hiërarchie in het bedrijfsleven en vanwege een gebrek aan tijd krijgen deze verstoringen niet de aandacht die ze verdienen.

Binnen mijn praktijk werk ik zowel met deze dynamieken op systemisch en relationeel niveau alsook via het karakter wat we meenemen in ons werkend leven. Inzichtelijk maken van wat er speelt en de nodige psycho-educatie op dit gebied geven vaak al lucht. Vanuit deze basis is er ook meer ruimte te kijken op relationeel en persoonlijk niveau waar we vastgelopen zijn.

Soms zijn problemen dusdanig uit de hand gelopen dat we fysiek ook allerlei stressgerelateerde klachten hebben ontwikkeld. De Neuro Affectieve Psychologie (NAP) heeft daarin een prachtig kompas ontwikkeld, waarbij de werking van het drie-enige brein tot uitdrukking komt. Daarin wordt niet alleen richting gegeven aan de bovengenoemde dynamieken, ook bij stressgerelateerde klachten biedt de NAP ons een roadmap om weer te komen tot zelfregulering.

Als je op zoek bent naar coaching op een manier die anders is dan wat je kent of verwacht en open staat voor een nieuwe manier van kijken, waarbij je niet alleen je eigen functioneren wil verbeteren, maar ook je werkrelatie in een ander licht wilt zien, dan ben je mogelijk gebaat bij deze werkvormen.

Zelf raak ik niet uitgekeken binnen deze vorm van bewustzijnsontwikkeling. Mijn manier van werken staat er om bekend laagdrempelig te zijn, waarbij we samen op zoek gaan naar steeds diepere lagen van je hulpvraag. Als begeleider maak ik onderdeel uit van de dynamiek binnen de sessie, wat maakt dat we veel duidelijker kunnen zoeken naar wat er speelt. Ik ga daarbij er van uit dat de kracht in jou zit, waarbij een vertraagde manier van (samen) werken een rol speelt deze kracht ook weer aan te spreken. Elkaar ontmoeten in dit veld is voor mijn een grote rijkdom, iedere keer weer.