NIEUW: NES

Copyright & Disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BodyMindTherapy.nl.

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina’s van BodyMindTherapy.nl de grootst mogelijke aandacht is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. BodyMindTherapy.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze site.

Links naar sites gemaakt door derden vallen buiten de controle van BodyMindTherapy.nl. BodyMindTherapy.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de diensten die via deze sites worden aangeboden.

Website: tips of opmerkingen

Bij het verbeteren van de website kan BodyMindTherapy.nl uw hulp goed gebruiken. U ziet als gebruiker van deze website in een oogwenk wat u mist op de website, of wat anders en beter kan. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag.

Uw suggesties en opmerkingen kunt u e-mailen naar de webmaster. Geef in uw mail aan om welke pagina het gaat, het liefst met toevoeging van de link.