06 – 51 98 48 20 contact@bodymindtherapy.nl

persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer

Ooit gestart als Account Manager Business Travel voor diverse internationale organisaties, maakte ik in 1995 de switch naar het veld van Integrated Psychotherapy. Binnen deze vorm van Persoonlijke Begeleiding & Ontwikkeling wordt er op verschillende lagen naar een hulpvraag gekeken. 

Een van de uitgangspunten die ik zelf hanteer, is dat we altijd functioneren binnen een omgeving. En in die dynamiek heeft iedereen een eigen plek. Waarbij de plek die we soms onbewust innemen niet per se de plek is die bij onze functie hoort.

Wat bedoel ik hiermee?

Je werkplek wordt allereerst bepaald door je functie binnen de structuur van een bedrijf of afdeling. Je bent bijvoorbeeld projectleider. Of administrtaief medewerker.

Op die plek, binnen die omgeving, binnen die dynamiek, gebeurt van alles. Met ons als persoon in de relaties met collega’s en klanten. We maken niet alleen deel uit van de functionele dynamiek binnen het bedrijf. Maar we nemen ook een plek in, die het systeem van ons vraagt.

Bij gebrek aan uitvoerende medewerkers kan een projectleider dan ineens bezig zijn met allerlei uitvoerende taken in plaats van beleid. Of is de administratief medewerker het luisterend oor voor allerlei problemen, omdat de afdeling HR onderbemand is.

En dat kan leiden tot ongemak. Onbegrip. Stress. En conflict. En soms het gevoel “dat je niet op de juiste plek zit”.

Binnen mijn praktijk werk ik veel met medewerkers van bedrijven. En zzp-ers. Ze werken binnen hun eigen veld. En daarin komen ze aspecten van het bovenstaande tegen.

Hoe een hulpvraag er ook uitziet, ik neem altijd de dynamiek waarbinnen je opereert mee in het onderzoek. 

Op welke plek zit jij?

Ik leerde door de jaren heen, dat het heel helpend is om jouw “niet-functionele” plek (binnen het bedrijf of afdeling waar je werkt) helder te krijgen. Boven tafel te krijgen hoe je daar functioneert. Waar je tegenaan loopt. Hoe je jezelf daar gedraagt. Wat maakt dat je daar terecht bent gekomen. En vooral ook, dit te linken aan het eerste systeem waar je vandaan komt. Het gezin van herkomst. Want het is onvermijdelijk dat je vanuit dit feitelijke gegeven ook je karakter mee de werkvloer op hebt genomen…

Soms nodigt de dynamiek op het werk je uit om aspecten van je karakter “uit te acten”. Soms word je makkelijk getriggerd door relatief onschuldige gebeurtenissen je karakter te laten gelden. Een onderzoek is in alle gevallen aan te raden.

Tenslotte, je karakter is niet wat je bent. Het is ontstaan in de dynamiek met een omgeving. Vaak dus het gezin van herkomst. Op de werkvloer bewegen we ons als reactie op de omgeving onbewust naar een plek die we kennen: de plek die we hadden binnen het gezin van herkomst. Dit was meestal niet de meest ideale plek. Maar ontstond vanuit zowel een poging om het (gezins)systeem in balans te houden als wat genoemd wordt een “karakterologische defensie”. Ik bedoel daarmee dat je karakter een reactiepatroon is, dat is ontstaan om pijn te vermijden.

En deze patronen neem je allemaal mee de werkvloer op.

Is je karakter alleen maar beperkend? Gelukkig niet. Er zitten ook heel veel kwaliteiten aan. En echt, die komen veel beter uit de verf als er meer bewustwording is op de oorsprong van de onderliggende pijn.

Niemand ontkomt aan de situatie, waarbij je getriggerd wordt door collega’s, klanten, bedrijfsstructuur en cultuur. En de verstoring die dit met zich meebrengt, creëert binnen werkrelaties doorgaans een vorm van ongemak en stress.

Binnen de hiërarchie in het bedrijfsleven en vanwege een gebrek aan tijd en inzicht, krijgen deze verstoringen niet de aandacht die ze verdienen. Ze worden gezien als lastig. Niet als een gevolg van een omgeving. Niet als gevolg van een relatie. En… vaak niet als een bron van groei.

aandachtsgebieden

Binnen een open en sterke werkomgeving zal met voldoende communicatie in veel gevallen een conflict opgelost kunnen worden. Maar als dingen meer onder de radar plaatsvinden of je werkt in een gesloten werkomgeving met sterke normen en waarden of veel impliciete regels, dan stapelen problemen zich snel op.

Binnen mijn praktijk werk ik zowel met deze dynamieken op systemisch en relationeel niveau als met het karakter dat je meeneemt op de werkvloer.

Ik doe dit door:

⇒ inzichtelijk te maken van wat er speelt

⇒ psycho-educatie te geven op dit gebied 

⇒ reactiepatronen die ontstaan zijn helder te krijgen

⇒ de koppeling te maken naar het gezin van herkomst of een andere dynamiek waar je aan bloot staat (stond)

Dit geeft vaak al lucht.

Vanuit deze nieuwe basis is er ook meer ruimte om dieper te duiken in het gebied waar je relationeel en persoonlijk in vastgelopen bent.

stressreductie

Soms zijn problemen dusdanig uit de hand gelopen dat je fysiek ook allerlei stressgerelateerde klachten hebt ontwikkeld.

De Neuro Affective Personal Development (NAPD) heeft daarin een prachtig kompas ontwikkeld. Dit kompas is gebaseerd op de werking van ons brein. En met name de triune brain, een gebied waar ik me al ruim 10 jaar mee bezighoud.

De kracht van het kompas ligt in het feit dat op alle niveaus zelfregulering mogelijk is. Dus niet alleen fysiek. Maar ook emotioneel en mentaal.

wat ga je doen?

Als je op zoek bent naar coaching op een manier die anders is dan wat je kent of verwacht en je staat open voor een nieuwe manier van kijken, waarbij je niet alleen je eigen functioneren wil verbeteren, maar ook je werkrelatie in een ander licht wilt zien, dan ben je mogelijk gebaat bij mijn manier van werken.

$

Binnen het intakegesprek nemen we uitgebreid de tijd voor je hulpvraag, je plek in de organisatie en jouw eigen inzichten hierin.

$

We kijken naar het karakter dat zich laat zien op de werkvloer. En waar je tegenaan loopt. Of waar je omgeving tegenaan loopt.

$

Omdat ik als begeleider onderdeel uitmaak van de dynamiek binnen de sessie, spiegel ik wat ik opmerk. En we kijken of je dingen hiervan herkent binnen je functioneren op de werkvloer.

$

Psycho-educatie en linken naar het gezin van herkomst geven een duidelijker beeld van de knelpunten.

$

We kijken wat de beste manier van werken zal zijn om binnen een van te voren af te spreken aantal sessies resultaat te behalen.

misschien heb jij deze vraag ook?

Moet er altijd een link gelegd worden met het gezin van herkomst?

Hoewel ik persoonlijk denk dat veel van ons karakter binnen de dynamiek van het gezin van herkomst werd ontwikkeld, is het zeker niet altijd nodig deze link te maken. Ik vraag sowieso mandaat om die link überhaupt te onderzoeken. Het is ook niet de bedoeling om de kant van therapie op te gaan door bijvoorbeeld een verleden door te spitten.

Het loont echter wel de moeite om de link zelf te kunnen zien. Dit maakt het werken binnen je hulpvraag vaak wat makkelijker. Waarom? Omdat er begrip en compassie ontstaat voor je pijn en de situatie waar je met de ander in zit. Dat maakt je onderzoek milder.

Mijn manager wil graag tussendoor meekijken. En de resultaten doornemen. Kan dat?

Het is soms gebruikelijk om na een aantal sessies een drie-gesprek te hebben, waarin we resultaten en knelpunten kunnen bespreken. Als er zaken zijn die je tussen de 4 muren van de sessiekamer wilt houden, dan breng je me daar vooraf van op de hoogte.

Ik ben zzp-er. Betaal ik ook het tarief dat geldt voor bedrijven?

Nee, voor jou is of het tarief dat geldt bij vergoeding door je zorgverzekering of het tarief dat geldt voor als je niet vergoed wordt van toepassing. Op je factuur komt de term te staan “werkgerelateerde coaching”. Dit is in sommige gevallen aftrekbaar.

Ik wil alleen werk-gerelateerd dingen onderzoeken. Zonder dat mijn verleden erbij gehaald wordt. Kan dat bij jou?

Uiteraard is dit mogelijk. Binnen het intake-gesprek maken we het contract op. We leggen daarin vast wat voor jou de manier van werken is, die past. Dat is ook de grens waar ik me aan houd. Mochten er zaken opkomen tijdens een sessie die je aan het denken zetten binnen de dynamiek die ik hierboven beschreef, kunnen we altijd ruimte maken voor een onderzoek als je dat wilt.

Ik ben zelf behoorlijk goed op de hoogte van mijn verleden. Maar kamp simpelweg met stress. Hoe kun je me helpen?

Ik werk veel met het drie-enige brein. En als je met mijn cliënten zou praten, zou je horen dat ik hier bijna altijd uitleg over geef tijdens een sessie. Juist ook op stress-gerelateerde klachten. Want de ingang om hiermee te werken kan zowel fysiek, emotioneel als mentaal zijn.

Ik leg daarnaast ook uit hoe stress werkt in je lichaam en met name je zenuwstelsel. Stress-reductie gaat in mijn sessies hand in hand met psycho-educatie.

Afhankelijk van je hulpvraag, jou als persoon en je wensen stel ik samen met jou een behandelplan op. Daar kunnen oefeningen, ademhaling, aanraking en meditatie onderdeel van uit maken.

Herken je jezelf in het bovenstaande? En durf je de stap te nemen naar de diepere laag?

Misschien voel je gelijk een “ja” bij bovenstaande. Of resoneert het wel, maar heb je vragen. Via onderstaande knop kun je contact met mij opnemen voor een afspraak/intake of meer informatie.